บริษัท CHEMTEK SIAM COMPANY LIMITED จัดจำหน่ายน้ำยาเคมียี่ห้อ CHEMTEK น้ำยาล้างเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล อาคารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยกับอุปกรณ์ เครื่องจักร ไม่กัดกร่อน ไม่ทำให้เครื่องจักรเสียหาย  น้ำยาเคมีผ่านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานและสินค้าทุกตัวมีเอกสาร SDS (Safety Data Sheet) 
น้ำยาใช้ล้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ เหมาะสำหรับช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงาน ใช้ล้าง ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อลดเวลาการล้าง เพิ่มประสิทธิภาพการล้าง เช่น ล้างตะกรัน ล้างสนิม ล้างคราบน้ำมัน จาระบี จากเครื่องจักร และการใช้งานน้ำยานั้นง่ายมาก ๆ

น้ำยา CHEMTEK SC-86                

เป็นนำ้ยาล้างตะกรัน สนิม มีสาร Inhibitor ป้องกันการกัดกร่อนผิวโลหะ ไม่เป็นอันตรายกับโลหะ ทองเหลือง ทองแดง ซีลยาง พลาสติก สามารถล้างตะกรัน สนิมออกอย่างรวดเร็ว ใช้ล้าง Cooling Tower, Oil Cooler, Condenser, Extruder, Boiler and Evaporative Condenser มี SDS (Safety Data Sheet)

น้ำยา Chemtek AIR

น้ำยาล้างฟินคอยล์อลูมิเนียม ชนิดปลอดภัยไม่กัดกร่อนฟินคอยล์ มีสารป้องกันการกัดกร่อน ล้างคราบฝุ่น คราบน้ำมัน คราบสกปรกฝั่งแน่นในฟินคอยล์ออกมาอย่างง่ายดาย ด้วยสูตรน้ำยาพิเศษจะแทรกซึมเข้าในฟินคอยล์และดันคราบสกปรกออกมาแล้วใช้น้ำล้างออกมาอย่างง่ายดาย ประหยัดเวลาปลอดภัยกับฟินคอยล์ ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน มีเอกสาร SDS

น้ำยา CHEMTEK SC-87

น้ำยาล้างสนิม ชนิดปลอดภัย เหมาะกับงานล้างสนิมจาก เหล็ก สแตนเลส ทองแดง สนิมในท่อน้ำ ท่อประปา ท่อน้ำชิลเลอร์ น้ำยาล้างสนิมออกได้รวดเร็ว พร้อมสารป้องกันการเกิดสนิม( Passivate)หลังการล้าง มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้งานและต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่กัดกร่อน เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส อลูมิเนียม พลาสติก ซีลยาง มี SDS (Safety Data Sheet)

         น้ำยา CHEMTEK DS-1                                   

น้ำยาล้างทำความสะอาด คราบน้ำมัน จาระบี คราบสกปรกฝังแน่นที่ยากต่อการล้างออก สามารถสัมผัสได้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ไม่ทำให้สีลอก มีกลิ่นหอมของเปปเปอร์มินต์ไม่แสบจมูก สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ใช้้งานง่าย เพียงสเปร์ไปยัวสิ่งสปรกหรือใช้ผ้าจุ่มน้ำยาเช็คคราบสปรกออก มี SDS (Safety Data Sheet)

 

น้ำยา CHEMTEK DS-77

น้ำยาล้างคราบฝังแน่น คราบเขม่า คราบน้ำมันไหม้ ในอุปกรณ์เครื่องดูดควัน เตาทำอาหาร ตู้ดูดควัน พัดลมดูดควัน ล้างคราบน้ำมันฝังแน่นในใบพัดลมดูดควัน ซึ่งยากต่อการล้างทำความสะอาด ใช้งานง่ายโดยสเปร์น้ำยาไปยังจุดที่ต้องการล้างทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วใช้น้ำล้างออก มี SDS (Safety Data Sheet)

 น้ำยา Chemtek ST-201

น้ำยาละลายเมือก ป้องกันการอุดตันของเมือก ในถาดรองน้ำแอร์ ถาดรองน้ำAHU ลดปัญหากลิ่นอับของอากาศภายในห้อง ใช้งานง่ายเพียงเทลงในถาดรองน้ำแอร์ มี SDS (Safety Data Sheet)

น้ำยา NC CLEAN 01 ชนิดโชลเว้นท์

น้ำยาล้างชนิดดชลเว้นท์ คราบน้ำมัน จาระบี คราบฝั่งแน่น ปลอดภัยกับโลหะและพลาสติกทุกชนิด สามารถล้างคราบสกปรก คราบน้ำมัน คราบจาระบี ออกได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ไม่กัดสี ไม่กัดผิวหนัง ระเหยเองได้ ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน มี SDS (Safety Data Sheet)

น้ำยา ELECTRA M

น้ำยาน้ำยาล้างมอเตอร์ชนิดแห้งเร็ว ล้างขดลวดมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ล้างคราบน้ำมัน จาระบี ล้างตะกรันสีเขียวจากขั้วทองแดง ล้างสิ่งสกปรกออกรวดเร็ว แห้งเร็ว น้ำยาต้านไฟฟ้าสูง เหมาะกับงานล้างตู้ไฟฟ้าที่มีคราบสกปรกของน้ำมัน คราบฝุ่นฝังแน่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเหยของน้ำมัน จาระบีในปริมาณมาก มี SDS (Safety Data Sheet)

น้ำยา ELECTRA P

น้ำยาน้ำยาล้างมอเตอร์ชนิดแห้งช้า ล้างขดลวดมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ล้างคราบน้ำมัน จาระบี ล้างสิ่งสกปรกออกรวดเร็ว น้ำยาต้านไฟฟ้าสูง เหมาะกับงานล้างตู้ไฟฟ้าที่มีคราบสกปรกของน้ำมัน คราบฝุ่นฝังแน่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเหยของน้ำมัน จาระบีในปริมาณมาก ไม่กัดยาง พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง มี SDS (Safety Data Sheet)

                                                                 น้ำยา Chemtek Anti- Rust 201

น้ำมันป้องกันการเกิดสนิม เหล็ก อลูมิเนียม อุปกรณ์เครื่องมือ จิ๊ก ใบเลื้อย ชิ้นส่วนที่เกิดจากการผลิตในกระบวนการผลิต มีคุณสมบัติแทนทีความชื้นได้ดีมาก ป้องกันการเกิดสนิม เข้าไปเคลือบผิวโลหะได้ดีมาก สามารถป้องกันการเกิดสนิมโลหะที่เก็บอยู่ภายนอกอาคารที่คลุมมิดชิดได้ 3-4 เดือน ป้องกันสนิมภานในอาคารได้ 6-12 เดือนอความ มี SDS (Safety Data Sheet)

                                                                         น้ำยา CT 101

น้ำยาป้องกันตะกรัน สนิม การกัดกร่อนในระบบน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ มีสารยับหยั่งการเกิดตะกรัน ยับหยั่งการรวมตัวของตะกรัน ทำให้โคลน เลนล์ ตะกรัน ตกตะกอนในถาดคูลลิ่งง่ายต่อการเดรนออก มีสารยับหยั่งการเกิดสนิมและการกัดกร่อนในอุปกรณ์ ท่อน้ำที่เป็นโลหะ เหล็ก อลูมิเนียม ทำให้คูลลิ่งทาวเวอร์ระบายความร้อนได้ดี ตะกรันไม่เกาะจับใน พีวีซีฟินเลอร์และคอนเดนเซอร์  มี SDS (Safety Data Sheet)

                                                                            น้ำยา CT-102

น้ำยาป้องกันการเกิดเมือก ตะไคร่น้ำ โคลน เลน ในระบบน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ ช่วยกำจัดตะไคร่น้ำและป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำใหม่ในคูลลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการทับทมกันเกิดเป็นโคลน เลน ในระบบน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบท่อน้ำและอุดตันในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในส่วนงานผลิตได้ มี SDS (Safety Data Sheet)

น้ำยา CHEMETEK เป็นนำยาที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความปลอดภัยสูงต่ออุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถล้างเครื่องจักรให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม ช่วยลดการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ลดเวลาการซ่อมบำรุง และทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างปกติ ลดการ Break Down ไ้ด้ผลผลิตมากขึ้น

                                                                        น้ำยา BW-200

น้ำยาป้องกันตะกรัน สนิมในระบบน้ำบอยเลอร์ ป้องกันการจับตัวของตะกรันเกาะตามผนังท่อไฟของบอยเลอร์ ทำให้ตะกรันไม่สามารถรวมตัวกันได้และตกลงไปยังก้นถังบอยเลอร์ง่ายต่อการ Blow Down ออก มีสารยับหยั่งการเกิดสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของสนิมในระบบน้ำและท่อส่งไอน้ำของบอยเลอร์ มี SDS (Safety Data Sheet)

                                                                น้ำยา BW-210

น้ำยากำจัดออกซิเจนในน้ำในบอยเเลอร์ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันการกัดกร่่อนของสนิม ในระบบท่อน้ำของบอยเลอร์ ช่วยลดการซ่อมแซม ป้องกันการรั่วของระบบน้ำในบอยเลอร์ ควรใช้คู่กับน้ำยา BW-201 มี SDS (Safety Data Sheet)


          น้ำยา ฺBW 301 Food Grade

เป็นน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน สนิม ในบอยเลอร์ชนิดฟู้ดเกรด ป้องกันการเกิดตะกรัน การกัดกร่อนในท่อไอน้ำของบอยเลอร์ ช่วยทำให้ประหยัดพลังงาน ประหยัดเชื้อเพลิง มี SDS (Safety Data Sheet)

น้ำยา ฺBWT 901 Food Grade

น้ำยาป้องกันการเกิดสนิมในบอยเลอร์ชนิดฟู้ดเกรด มีสารกำจัดออกชิเจน สารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดตามด ป้องกันการรั่วของระบบท่อบอยเลอร์ ลดการหยุดซ่อมและช่วยประหยัดพลังงาน มี SDS (Safety Data Sheet)

     CHILL TEK

น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน สนิมในระบบน้ำเย็นชิลเลอร์ ป้องกันการเกิดเมือกในระบบท่อน้ำชิลเลอร์ มีสารเเคลือบป้องกันการเกิดสนิมในท่อน้ำชิลเลอร์ มีสารป้องกันการกัดกร่อนเเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง และโลหะอลูมิเนียม  มี SDS (Safety Data Sheet)

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้